KONKURS MŁODYCH NAUKOWCÓW PTP

Przedstawiamy Państwu laureatów konkursu dla młodych psychiatrów na najlepsze prace zgłoszone w ramach 46 Zjazdu Psychiatrów Polskich:

 

 

 

KONKURS MŁODYCH NAUKOWCÓW PTP:

Miejsce 1

„SKINREMS – nowa metoda umożliwiająca różnicowanie pacjentów ze schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową i osoby zdrowe”

Autorzy:

Joanna Róg (I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Piotr Wolszczak (Katedra Automatyzacji, Politechnika Lubelska)

Kamil Jonak (I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Zakład Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Lubelska)

Ewa Stelmach (II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Paweł Krukow (Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Elżbieta Sitarz (I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)

Hanna Karakula-Juchnowicz (I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Miejsce 2

„Związek współchorobowości somatycznej z nasileniem objawów depresyjnych w kontekście chronotypu wśród pacjentów z rozpoznaniem epizodu depresyjnego”

Autorzy:

Łukasz Mokros (Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Katarzyna Nowakowska-Domagała (Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii, Instytut Psychologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki)

Andrzej Witusik (Akademia Muzyczna im Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ,  Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej, Kierunek Muzykoterapia)

Tadeusz Pietras (II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)

Miejsce 3

„Hormony regulujące apetyt w zaburzeniach odżywiania - przegląd systematyczny”

Autorzy:

Monika Małecka, Agata Małyszczak (Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

 

 

 

 

GRATULUJEMY WYGRANYM!

 

 


WYRÓŹNIONE PRACE ORYGINALNE

Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że Komisja Konkursowa wyróżniła 15 prac oryginalnych spośród wszystkich zgłoszonych na 46 Zjazd Psychiatrów Polskich.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

  

L.p. 5 prac oryginalnych wyróżnionych (artykuł)

1

Zmiany globalnej metylacji jako biomarker depresji

 

Monika Dmitrzak-Węglarz 1, Ewa Jabłońska 2, Edyta Wieczorek 2, Paweł Kapelski 1, Aleksandra Szczepankiewicz 1, Joanna Pawlak 1, Edyta Reszka 2

 

1 Zakład Genetyki w Psychiatrii, Katedra Psyhciatrii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 2 Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Nofera w Łodzi

2

Zaburzenia seksualne u mężczyzn z zespołem uzależnienia od alkoholu w zależności od długości trwania abstynencji

 

Piotr Frończuk 

 

Piotr Frończuk (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia Psychicznego, Biała Podlaska, Biała Podlaska), Edyta Borys-Frończuk (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Zakład Pedagogiki w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska), Aldona Stodulska-Blaszke (II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin), Anna Urbańska (II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin), Hanna Karakuła-Juchnowicz (I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin)

3

Prawidłowości rozwojowe a problem przyjmowania orientacji homoseksualnej przez nastolatki.

 

Andrzej Margasiński

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Zakład Psychologii

4

Objawy depresyjne w okresie adolescencji a jakość życia po 17-latach - badanie katamnestyczne

 

Renata Modrzejewska, Jacek Bomba, Paulina Cofór, Agnieszka Pac

 

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM

5

Przypadki depresji okołoporodowej u ojców

 

Marlena Sokół- Szawłowska

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

L.p. 10 prac oryginalnych – wyróżnionych (wykłady-nagrania)

1

Chroniczne poczucie zmęczenia i zaburzenia procesów poznawczych jako prodromalne objawy stwardnienia rozsianego

 

Żaneta Brudkowska, Urszula Skrobas – Gerage, Anna Jamroz – Wiśniewska, Hanna Karakuła – Juchnowicz

 

Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2

Dysfunkcje seksualne u pacjentów leczonych w oddziale psychiatrycznym

 

Michał Błachut¹ , Karina Badura-Brzoza¹ , Piotr Ścisło ², Monika N.Bugdol ³, Krzysztof Świerzy², Magdalena Piegza¹, Piotr Gorczyca¹

 

¹ Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ² Oddział Psychiatryczny Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B.Hagera w Tarnowskich Górach ³ Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach

3

Zespół ponownego odżywienia u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym.

 

Lena Cichoń, Ireneusz Jelonek, Małgorzata Janas-Kozik

 

Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, SUM; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

4

Długoterminowe funkcjonowanie, a wczesne objawy negatywne u chorych po pierwszym epizodzie schizofrenii. Badanie prospektywne.

 

Krystyna Górna 

 

Krystyna Górna (Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań), Krystyna Jaracz (Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu., Poznań), Justyna Kiejda (Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu., Poznań), Katarzyna Gołębiewska (Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu., Poznań), Paweł Wójciak (Klinika Psychiatrii Dorosłych. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu., Poznań), Jan Jaracz (Klinika Psychiatrii Dorosłych. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu., Poznań)

5

Badanie zwyczajów żywieniowych osób z zaburzeniami afektywnymi dwubiegowymi w remisji

 

Dorota Łojko, Julia Suwalska, Aleksandra Suwalska

 

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zakład Zdrowia Psychicznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

6

Psychofarmakoterapia a fałszywie dodatnie wyniki testów narkotykowych

 

Sebastian Masternak, Olga Padała, Hanna Karakuła-Juchnowicz

 

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

7

Style radzenia sobie w sytuacjach trudnych w grupie pacjentów leczonych z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości

 

Michał Mielimąka

 

Michał Mielimąka (Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków), Krzysztof Rutkowski (Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków), Edyta Dembińska (Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków), Jerzy A. Sobański (Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków), Anna Citkowska-Kisielewska (Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków), Katarzyna Klasa (Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków), Joanna Mostowik (Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków), Patrycja Jęda (Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków)

8

Rozbieżności stawianych diagnoz lub ocen poczytalności tempore criminis a wieloktrotność opiniowania sądowo-psychiatrycznego

 

Małgorzata Opio, Urszula Cieślak

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

9

Poradnictwo genetyczne w psychiatrii – czy, po co i jak?

 

Joanna Pawlak, Piotr Czerski, Monika Dmitrzak-Węglarz, Paweł Kapelski, Przemysław Zakowicz, Joanna Hauser

 

Zakład Genetyki w Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

10

Stopień samodzielności nastolatków z ASD a style przywiązania i postawy rodzicielskie matek i ojców

 

Anna Wyderka

 

Anna Wyderka (Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży JiM Clinic, Łódź), Marta Ziętal (Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży JiM Clinic, Łódź), Dominika Nowak (Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży JiM Clinic, Łódź), Jarosław Rakoczy (Centralny Kliniczny Szpital Uniwersytetu Medycznego, Łódź)

 

 

Powyższa kolejność to kolejność alfabetyczna po nazwisku autora.

REGULAMIN zgłaszania prac

MIEJSCE KONFERENCJI

Radisson Blu Hotel

plac Rodła 10
70-419 Szczecin
Telefon: 91 359 55 95


ORGANIZATOR

Oddział Szczeciński PTP
ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin,
ptp@pum.edu.pl
tel 913 511 322, fax 913 511 301


Biuro Organizacyjne

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu | Rodo