REGULAMIN Zgłaszania Prac Oryginalnych (e-posterów) na 46 Zjeździe Psychiatrów Polskich
24–26 września 2020 roku w Szczecinie

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej – poprzez rejestracje na stronie www.zjazdptp.com.pl
 2. Termin zgłaszania prac oryginalnych (e-posterów) – 31.05. 2020 rok.
 3. Liczba wyrazów w streszczeniu pracy nie może przekraczać 250.
 4. Prace będą prezentowane w formie doniesień ustnych lub e-posterów
 5. przyjęciu pracy i wyborze formy prezentacji zadecyduje Komitet kwalifikacji prac i sesji. O wynikach kwalifikacji autorzy zostaną powiadomieni do 30 czerwca 2020 roku.
 6. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się co najmniej jednego autora do udziału w Zjeździe.
 7. Należy podać nazwisko osoby prezentującej pracę, a w razie zmiany powiadomić organizatorów.
 8. Należy zaznaczyć chęć udziału w konkursie na najlepsze prace oryginalne dla młodych członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 9. Abstrakt zgłoszonej pracy musi zawierać:
  • Tytuł
  • Wprowadzenie
  • Cel
  • Materiały i metody
  • Wyniki
  • Wnioski

Po zakwalifikowaniu prac lista autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej Zjazdu wraz ze szczegółowym regulaminem prezentacji prac.

Komitet kwalifikacji prac i sesji:

 • Kol. Jerzy Samochowiec
 • Kol. Justyna Pełka-Wysiecka
 • Kol. Jolanta Kucharska-Mazur
 • Kol. Agnieszka Samochowiec
 • Kol. Michał Wroński
 • Kol. Marcin Jabłoński
 • Kol. Beata Trześniowska-Drukała
 • Kol. Sylwia Kalinowska
 • Kol. Paweł Liśkiewicz
 • Kol. Artur Reginia
 • Kol. Monika Mak
 • Kol. Anna Konopka
 • Kol. Jacek Kurpisz

Kryteria konkursu:

 1. Wiek do 35 roku życia.
 2. Członek PTP opłacający regularnie składki.
 3. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone zwolnieniem z opłaty zjazdowej, zapewnieniem noclegów podczas Zjazdu (24 – 26.09.2020) oraz wręczeniem dyplomu.
  Wyróżnienie dla trzech kolejnych prac będzie nagrodzone zwolnieniem z opłaty zjazdowej i wręczeniem dyplomu.

MIEJSCE KONFERENCJI

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu
Szczecińskiego
ul. Krakowska 71-79, Szczecin

Kontakt:


ORGANIZATOR

Oddział Szczeciński PTP
ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin,
ptp@pum.edu.pl
tel 913 511 322, fax 913 511 301


Biuro Organizacyjne

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl

Polityka prywatności | Regulamin serwisu | Rodo